Työturvallisuuskorttikoulutus

Koulutus on tarkoitettu yhteisillä työpaikoilla toimiville, ja sen tavoitteena on työturvallisuuden parantaminen työpaikoilla. Kurssi sisältää perustietoa työsuojelusta, työpaikan riskeistä ja työskentelystä niiden kanssa. Koulutuksen avulla pyritään minimoimaan riskejä ja motivoimaan työntekijöitä pohtimaan turvallisuuskysymyksiä.

Suorittamalla yhden päivän kurssin ja kirjallisen kokeen hyväksytysti saa henkilökohtaisen työturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta.

Järjestämme koulutuksia pääkaupunkiseudulla: Helsinki, Vantaa ja Espoo.