SosTer-korttikoulutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus on tarkoitettu sairaaloiden, terveyskeskusten, hoitolaitosten, perhekotien, palvelutalojen, majoitustilojen, päiväkotien, vastaanottokeskusten ja eri virastojen henkilökunnalle. Kortti on todistus hyväksytysti suoritetusta turvakorttikoulutuksesta, ja se on voimassa viisi vuotta.

Koulutuksen painopiste on käytännön paloturvallisuus-, poistumisturvallisuus-, hätäensiapu- ja väkivaltatilanneosaamisessa. Koulutuksen sisältöä on mahdollista muokata ja painottaa kohderyhmän mukaan.

SosTer-korttikoulutus auttaa ymmärtämään, että turhien riskien välttäminen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy on aina kannattavaa. Turvallisuuskoulutus antaa perusteet omakohtaiselle vaaratilanteisiin varautumiselle. Jokainen työntekijä saa valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta onnettomuuden tai tapaturman sattuessa.

Järjestämme koulutuksia pääkaupunkiseudulla: Helsinki, Vantaa ja Espoo.