Pelastussuunnitelma

Teemme yrityksien ja taloyhtiöiden pelastussuunnitelmat nopeasti ja ammattitaitoisesti.

Vuonna 2011 muuttunut pelastuslaki edellyttää, että asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa, on laadittava pelastussuunnitelma. Suunnitelman lähtökohtana on kunkin kiinteistön erityispiirteiden ja riskien tunnistaminen.

Pelastussuunnitelma auttaa tulipalojen ja muiden uhkaavien onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä antaa ohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten.

Järjestämme koulutuksia pääkaupunkiseudulla: Helsinki, Vantaa ja Espoo.