Alkusammutus- ja poistumistiekoulutus

Alkusammutuskoulutus toteutetaan uuden kansallisen alkusammutuskonseptin mukaan, jonka tavoitteena on alkusammutustaitojen parantaminen ja laajentaminen kansalaistaidoksi.

Koulutus sisältää tietoa tulipalon vaarallisuudesta, sen kehittymisestä, palamisesta, savunmuodostuksesta, eri sammutusjärjestelmistä, hätäilmoituksen tekemisestä ja toiminnasta tulipalon sattuessa. Alkusammutusharjoitukseen kuuluu käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käytön harjoittelu käytännössä.

Poistumisturvallisuuskoulutus sisältää tietoa turvallisista poistumistavoista ja käytännön poistumisharjoituksen. Kurssilla käsitellään uloskäytävien avausratkaisuja vaaratilanteessa, poistumisreittien merkitsemistä ja valaisemista, työpaikan turvallisuusratkaisuja ja turvallisuuskävelyä.

Järjestämme koulutuksia pääkaupunkiseudulla: Helsinki, Vantaa ja Espoo.